Curatore d'Arte

Roberta Coni Face To Face

image

 Face To Face

 Mostra personale di

 Roberta Coni

 A cura di

Giorgio Bertozzi, Enrico Lombardi e Ferdan Yusufi

Presentata da

Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi Istanbul 

e

Galleria D’Arte Russo Roma-Milano

Beyoğlu Belediyesi Kültürlerarası Sanat Diyalogları kapsamında, 4-15 Haziran 2013 tarihleri arasında İstanbul İtalyan Kültür Merkezinin işbirliğiyle, küratörlüğünü Giorgio Bertozzi,Enrico Lombardi ve Ferdan Yusufi’nin üstlendiği, Roma ve Milano’nun prestijli  galerilerinden Galeri Russo’nun sanatçısı Roberta Coni’nin ‘ Face to Face ‘ ‘ Yüz Yüze’  sergisine ev sahipliği yapıyor.

2011 Uluslar arası Venedik Bienaline katıldıktan sonra ve çalışmalarının taktir gördüğü İstanbul Çağdaş’ın  2012 edisyonunda, Roberta Coni İstanbul’da ilk defa, prestijli ve halka açık Beyoğlu BelediyesiSanat Galerilerinde yirmiden fazla büyük ölçekli çalışmasını sunmakta.

Gösterimde olanlar, sanatçının ürettiklerini karakterize eden, genç kadınların mükemmel portreleri: duygu dolu yüzler, sakin bir şekilde seyircisiyle göz göze geliyor ve sessiz anlamlarla dolu sürekli bir diyalog içerisinde birbirine bakıyor.

Roberta Coni portreler konusunu çağdaş bir biçimde yeniden yorumluyor ve zaman zaman birbirinden farklılık gösteren yönleri üzerinde odaklanıyor. Bir tarafta, hem meleksi hem de modern özellikleri olan bir figür, Beatrice’nin büyük portreleri, ki bu portreler sanatçının son birkaç aydır İlahi Komedi eseri üzerine geliştirdiği önemli çalışmalardır; ve diğer tarafta farklı etnisite ve dinlerden çağdaş kadın figürleri üzerine kapsamlı araştırmaların bir kanıtı olan Hintli, Avrupalı, Afrikalı, oryantal kadınların portreleri.

Roberta Coni’nin kapsamlı resimli araştırması ışıkla ortaya konulan bir planla çözülmekte, bu, nadir bir duygusal yoğunluğun sonuçları ile beraber görünenin ve gizli olanın gölgelerini dengeleyerek detayları vurgulayıp yakalıyor.

Sergi Galleria Russo’nun işbirliği ve organizasyonu ile beraber gerçekleştiriliyor (Roma ve Milano).

———————————————–

Già nota al pubblico turco dopo la partecipazione alla Biennale Internazionale di Venezia del 2011 e all’edizione 2012 di Contemporary Istanbul, dove il suo lavoro è stato particolarmente apprezzato, Roberta Coni presenta per la prima volta nella prestigiosa e pubblica Sanat Galerisi di Istanbul oltre venti opere di grandi dimensioni.

In mostra i grandi ritratti di giovani donne che caratterizzano la produzione dell’artista: volti intensi, immobili, che catturano lo sguardo dell’osservatore e che si guardano a vicenda, in un dialogo continuo di sguardi carichi di significati silenziosi.

Roberta Coni reinterpreta il tema del ritratto in chiave contemporanea, concentrando la sua attenzione su aspetti a volte contrastanti fra loro. Da una parte i grandi ritratti di Beatrice, figura tanto angelicata quanto moderna nei tratti, la cui serie di dipinti fa parte dell’importante lavoro che l’artista sta svolgendo ormai da diversi mesi sul poema della Divina Commedia; dall’altra i ritratti di donne indiane, europee, africane, orientali che ne testimoniano invece la più ampia ricerca sulla contemporanea  figura femminile nelle varie etnie e religioni.

La minuziosa ricerca pittorica di Roberta Coni si risolve in una trama svelata dalla luce, che accentua e cattura particolari, dosa le ombre in un continuo gioco fra ciò che appare e ciò che è nascosto, con risultati di rara intensità emotiva.

L’esposizione si è resa possibile grazie alla collaborazione e organizzazione della Galleria Russo (Roma e Milano).

———————————————–

image006

Beyoglu Municipality will be hosting the exhibition ‘Face to Face’ by Roberta Coni who is among the artists of Galleria Russo which is one of the most prestigious art galleries of Rome and Milan presented thanks to the collaboration with Istanbul Italian Cultural Center and under the curatorship of Giorgio Bertozzi, Enrico Lombardi and Ferdan Yusufi within the scope of cross cultural Art Dialogues between June 4-15, 2013.

After having participated in the International Biennale of Venice of 2011 and in the 2012 edition of Contemporary Istanbul where her work was highly appreciated, Roberta Coni presents more than twenty large scaled works at the prestigious and public Sanat Galerisi of Istanbul for the first time.

On show, great portraits of young women that characterize the artist’s production: intensive faces, unmoving, that capture the eye of the spectator and look at each other, in a continuous dialogue of eye sights charged with silent meanings.

Roberta Coni reinterprets the subject of portraiture in a contemporary way, concentrating her attention on aspects that at times contrast from one another. On one side, the large portraits of Beatrice, a figure which is both angelical and modern in traits, whose series of paintings is part of the important corpus of works that the artist has been developing for several months now, over the poem Divine Comedy; and on the other hand, the portraits of Indian, European, African, oriental women that are a testimony of a wide research over the contemporary female figure of different ethnics and religions.

The thorough pictorial research of Roberta Coni is resolved in a plot revealed by the light which accentuates and captures details, balancing shades of what appears and what is hidden, with results of a rare emotional intensity.

The exhibition takes place thanks to the collaboration and organisation of Galleria Russo (Rome and Milan).

———————————————–

Roberta Coni’nin Portreleri

Roberta Coni; Yalnızca omuz başlarına kadar resmettiği gerçekçi, yer yerde provakatif bakışlı imajlarında, izleyenini tıpkı Gauguin’in Tahiti’li kadınları resmettiği portrelerinde olduğu gibi mistik bir havaya sokuyor.

Portrelerini yaptığı kadınların; Yaşamın ruhlarına ve bedenlerine yüklediği tüm zorlukları, gözlerinin bebeklerinde, dudaklarının kıvrımlarında topluyor.

 Coni’ nin portrelerinde gözbebekleri değişik yaşamlara açılan pencereler gibi izleyicinin dışarıdan içeriye bakmasını sağlıyor. İzleyicinin içeride her türlü yaşanmışlığı bulmasını sağlıyor ve yaşam hakkında, özellikle kadınların iç dünyası hakkında daha çok  düşünülmesine neden oluyor. Dudak kıvrımlarına bakarken ise izleyici; portrenin söyleyeceği birşeyler varmış ancak susmuş izlenimine kapılıyor.

İzleyicileri iç dünyalara yolculuğa çıkartan Coni aynı zamanda geleneksel yağlıboya resim tekniğini ile günümüz çağdaş çalışma teknikleri ile buluşturuyor.

Zaman içinde Roberta Coni, Dünya kadın sanatçıları  arasında  iç dünyaya açılan bir pencere gibi kullandığı portreleriyle hiç kuşkusuz çok önemli bir yer edinecektir. Telga Südor Mendi

 

4 – 15 Giugno Haziran 2013 

COCKTAIL 4  Giugno Haziran 2013 ore 17,30 

 

Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi

İstiklal Cad. No:217 Tünel / Beyoğlu

+90 ( 0212) 249 2610

sanatgalerisi@beyoglu.bel.tr

http://www.beyoglusanatgalerisi.com

ROMA – GALLERIA RUSSO

www.galleriarusso.com

Coordinamento Grafico Studio Tangram Roma

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *